Thử nghiệm tính năng của màn hình cảm ứng Tân Việt

Chúng tôi thử nghiệm tính năng của màn hình cảm ứng đa điểm Tân Việt, tính năng viết, vẽ, chơi

Read more

Trải nghiệm chơi game với màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng Tân Việt tại hội nghị ung thư 2016 Hà nội   CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN

Read more