CÔNG NGHỆ TRÌNH CHIẾU 3D

CÔNG Nholograms 3d solution 300x90 CÔNG NGHỆ TRÌNH CHIẾU 3DGHỆ GIẢI PHÁP MỚI

Holograms đề xuất một kiểu tiếp thị mới với một tác động thị giác tuyệt vời, chiếu với hiệu ứng hình bốn chiều 3D.

Xem một phương tiện phát sóng 3D rất đặc biệt cho phép bạn kết hợp các đối tượng thực và hình ảnh 3D bốn chiều. Thật vậy, với một máy chiếu bốn chiều, kim tự tháp cho phép tương tác giữa một đối tượng và hình ảnh động bốn chiều.

Đây là công cụ hoàn hảo cho truyền thông tin về doanh nghiệp của bạn một cách độc đáo. Bằng cách quảng bá sản phẩm, trưng bày triển lãm thì sử dụng công cụ Holograms là một phương án đáng để trải nghiệm.
Box size (cm): 75 x 46 x 42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>