Thiết bị trình chiếu Tân Việt tại Hội nghị Apec 2017 – SOM1

Từ ngày 18/2 đến 3/3 măm 2017. Hội nghị quan chức cấp cao Apec lần thứ nhất (SOM1) diễn ra tại Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, khởi động cho năm Apec của Việt Nam 2017. Công ty cổ phần Tân Việt vinh dự được chọn là nhà thầu cung cấp thiết bị và giải pháp trình chiếu cho hội nghị. Bằng sự nỗ lực của mình, sự nhiệt tình, trách nhiệm và kinh nghiệm triển khai, chúng tôi đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình góp phần vào sự thành công rực rỡ của Hội nghị

IMG 3370 Thiết bị trình chiếu Tân Việt tại Hội nghị Apec 2017  SOM1

MAY CHIEU TAN VIET 1024x604 Thiết bị trình chiếu Tân Việt tại Hội nghị Apec 2017  SOM1appec som 1 1024x654 Thiết bị trình chiếu Tân Việt tại Hội nghị Apec 2017  SOM1

APEC SOM 11 1024x613 Thiết bị trình chiếu Tân Việt tại Hội nghị Apec 2017  SOM1

APEC SOM 1 3 1024x671 Thiết bị trình chiếu Tân Việt tại Hội nghị Apec 2017  SOM1 APEC SOM 1 1 1024x683 Thiết bị trình chiếu Tân Việt tại Hội nghị Apec 2017  SOM1 APEC SOM 1 1024x625 Thiết bị trình chiếu Tân Việt tại Hội nghị Apec 2017  SOM1

IMG 2736 300x225 Thiết bị trình chiếu Tân Việt tại Hội nghị Apec 2017  SOM1 IMG 2782 300x225 Thiết bị trình chiếu Tân Việt tại Hội nghị Apec 2017  SOM1 IMG 2789 300x225 Thiết bị trình chiếu Tân Việt tại Hội nghị Apec 2017  SOM1 IMG 2839 300x162 Thiết bị trình chiếu Tân Việt tại Hội nghị Apec 2017  SOM1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>